Fenxify

İhracat yapan veya ihracata başlamak isteyen KOBİleri operasyonel ve finansal açılardan analiz edip, firma yapısına ve amaçlarına uygun olarak, yapay zeka desteğiyle firmaya özel oluşturulan tedarik zinciri model önerileri sunarak sürdülülebilir ticaret yapmalarını amaçlayan yapay zeka destekli SaaS ürünü.