Agriverts

Agriverts sera ve dikey tarım tesislerine yapay zeka tabanlı uzaktan algılama, bilgisayarlı analiz ve kontrol sistemleri geliştiren yüksek teknoloji girişimidir.